25 Bateria Artylerii Stałej w Gdańsku

 

25 Bateria Artylerii Stałej w Gdańsku

(na podstawie opracowania Arkadiusza Woźniakowskiego)

     Baterie Artylerii Stałej tworzyły największy i najlepiej zorganizowany system obrony artyleryjskiej polskiego wybrzeża. Do drugiej połowy lat 50 XX w. powstał szkielet systemu: 11 baterii skupionych w rejonach bazowania floty Marynarki Wojennej. Niestety, w czasie kiedy baterie były w stanie największej liczebności, zmieniono koncepcję obrony wybrzeża w obliczu rozwoju środków napadu powietrznego. Główny ciężar obrony spadł na barki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, a baterie powoli stawały się reliktem starych koncepcji obronnych.

     7 stycznia 1952 roku lokalizacja siódmej już baterii (25 BAS) została zaakceptowana przez Szefa Sztabu Generalnego WP. Sformowano ją z etatem 150 żołnierzy i 2 pracowników cywilnych. Baterii przydzielono zadania bezpośredniej obrony portu w Gdańsku oraz obrony wschodnich akwenów Zatoki Gdańskiej. Od 6 lipca 1955 roku wchodziła w skład 32 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. W listopadzie 1956 roku - podobnie jak i inne baterie - została zgodnie z rozkazem dowódcy MW skadrowana na etat 52 żołnierzy. Co do przynależności do wyższych struktur, to po rozformowaniu 32 DAN rozkazem z dn. 15 czerwca 1957 r., baterię podporządkowano bezpośrednio Dowództwu Jednostek Nadbrzeżnych. W połowie 1965 roku została wcielona w struktury 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu.

     25 BAS spotkał ten sam los co i inne baterie - po stopniowym ograniczaniu zadań bojowych i obsługi, bateria przeszła w latach 70 w  stan ciągłej konserwacji, z której zrezygnowano w 1977 roku. Ponadto specyficzne położenie baterii, w związku z rozbudową Portu Północnego sprawiło, iż jednostka ta szybko została rozformowana. Podczas budowy terminalu zbożowo-paszowego, zniszczono kilka obiektów (m.in. trzy stanowiska ogniowe i schron obsługi). Obecnie teren baterii jest praktycznie ogólnie dostępny, mimo iż znajduje się częściowo na terenie portowym. Ciekawostką jest - często zresztą praktykowane - wykorzystanie istniejących obiektów fortyfikacyjnych. W tym przypadku wykorzystano na magazyny amunicji stare niemieckie stanowiska baterii nadbrzeżnych i ich schrony amunicyjne z początku XX wieku.

Więcej interesujących informacji o bateriach artylerii stałej można znaleźć
na stronie Arkadiusza Woźniakowskiego. Polecamy!

zdjęcia: Michał Szafrański
Opracowanie: Arkadiusz Woźniakowski (www.bas.tpf.pl)

Stowarzyszenie "Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej"

Dodano: 4 sierpnia 2013 r.

Wygenerowano w sekund: 0.04
158,951 unikalne wizyty